KOKO TAXI TOUR CHIANGMAI

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดพระสิงห์ หรือชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาด ของเมืองเชียงใหม่ ภาคเหนือของประเทศไทย โดยวัดพระสิงห์ถือเป็นวัดสำคัญที่เป็น ที่ประดิษฐานของพระสิงห์ (หรือพระพุทธสิหิงค์) ซึ่งเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และภายในวัดยังมีเจดีย์พระสิงห์ ซึ่งเป็นเจดีย์ประจำตัวของผู้ที่เกิดในปีนักษัตรมะโรงอีกด้วย

นอกจากความสำคัญดังกล่าวแล้ว ภายในวัดพระสิงห์ยังเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสวยงามตามแบบศิลปะล้านนา ซึ่งนอกจากจะทรงคุณค่าในด้านของงานศิลปะแล้ว ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่และแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

เชื่อกันว่า วัดพระสิงห์สร้างขึ้นในช่วงปี 1345 (พ.ศ. 1888) ตรงกับสมัยพญาผายูปกครองเชียงใหม่ โดยสันนิฐานว่าทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระบิดา รวมถึงได้สร้างพระอาราม และอาคารสำคัญอื่นๆไว้ด้วย ที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า วัดลีเชียงพระ อันหมายถึงวัดหน้าตลาด

ต่อมาในสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์สำคัญเลื่องชื่อ มีคนนับถือแต่โบราณจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐานยังวัดแห่งนี้ จึงกลายเป็นที่มาของชื่อวัดพระสิงห์ตราบจนทุกวันนี้

ปัจจุบัน วัดพระสิงห์เป็นหนึ่งในวัดที่ชาวเชียงใหม่นับถือและศรัทธา อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมงานศิลปะล้านนาอันทรงคุณค่าที่หาได้ยากยิ่งอีกแห่งหนึ่ง ทำให้วัดพระสิงห์ในวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแวะไปเยี่ยมเยือน

https://www.kokotaxitourchiangmai.comhttps://www.facebook.com/kokotaxitourhttps://twitter.com/kokotaxitour
รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เช่ารถพร้อมคนขับเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่พร้อมคนขับ เช่ารถเชียงใหม่พร้อมคนขับ นำเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ รีวิวเชียงใหม่ แท็กซี่เชียงใหม่