KOKO TAXI TOUR CHIANGMAI

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ตั้งอยู่ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น

เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า”วัดดอยคำ” ตามประวัติ เมื่อ พ.ศ. 2509 วัดดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

“พระธาตุดอยคำ” มีตำนานกล่าวไว้ว่า….เคยเป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์สองผัวเมีย ชื่อ จิคำและตาเขียวมาก่อน ซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกยักษ์ทั้งสองนี้ว่า “ปู่แสะ – ย่าแสะ” ปู่แสะย่าแสะมีลูก 1 คน ชื่อว่า “สุเทวฤๅษี” เหตุที่ได้ชื่อว่าดอยคำ เนื่องจากศุภนิมิตที่ยักษ์ทั้งสองได้รับพระเกศาธาตุจากพระพุทธเจ้า เกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำให้น้ำฝนเซาะและพัดพาแร่ทองคำบนไหล่เขา และลำห้วยไหลลงสู่ปากถ้ำเป็นจำนวนมาก จึงเรียกภูเขาลูกนี้ว่า “ดอยคำ”

หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยดำ เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ จากการอธิษฐานขอพร ทั้งในเรื่่องของการขอโชคลาภทั้งจากการค้า การงาน หรือการเสี่ยงโชคต่างๆ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ และได้เดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน

โดยสักการะขอพรพระเจ้าทันใจของวัดพระธาตุดอยคำ สามารถทำได้โดยวิธีการต่อไปนี้ คือ

1. จุดธูป 3 ดอก

2. ท่องคาถาที่อยู่บนป้ายด้านข้างองค์พระเจ้าทันใจ นะโมตัสสะ 3 จบ (โอมมะโม พุทธายะ ยะอะสะสุมัง จะปาคะ)

3. เอ่ย ชื่อ และ นามสกุล ของท่าน

4. ขอพรที่ท่านต้องการได้ทุกเรื่อง โดยระบุเรื่องให้ชัดเจน ครั้งละ 1 เรื่อง

เมื่อสำเร็จแล้ว สามารถนำดอกมะลิมาแก้บนได้ที่วัดพระธาตุดอยคำแห่งนี้ แล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้ โดยระบุจำนวนของดอกมะลิให้ชัดเจน และต้องไม่ต่ำกว่าตั้งแต่ 50 พวงขึ้นไป ตามแต่เรื่องที่ท่านขอ โดยท่านไม่จำเป็นต้องกำหนดวันสำเร็จ เพราะพระเจ้าทันใจมีกำหนดระยะเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือน

งานประเพณีของวัดพระธาตุดอยคำ ปกติจะจัดในวันแรม 7-8 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี โดยงานประเพณีนี้จะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ เช่น เดินขึ้นดอย สวดมนต์ ฟังเทศน์ เวียนเทียน โดยมีกำหนดการดังนี้

  1. แรม 7 ค่ำ เดือน 8 เวลากลางคืน ประชาชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ พากันเดินขึ้นดอยคำ (เหมือนกับประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพ) เพื่อทำวัตรสวดมนต์ฟังเทศน์และเวียนเทียนตลอดคืน
  2. แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ช่วงเช้าทำพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี จากนั้น เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ และเริ่มทำพิธีสรงน้ำพระธาตุตลอดทั้งวัน กลางคืนมีการจุดบอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา

นอกจากนั้น วัดพระธาตุดอยคำยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม มีวิมานองค์อำมรินทร์ เทพผู้ประธานพร โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์พระธาตุ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2551

https://www.kokotaxitourchiangmai.comhttps://www.facebook.com/kokotaxitourhttps://twitter.com/kokotaxitour
รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เช่ารถพร้อมคนขับเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่พร้อมคนขับ เช่ารถเชียงใหม่พร้อมคนขับ นำเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ รีวิวเชียงใหม่ แท็กซี่เชียงใหม่