KOKO TAXI TOUR CHIANGMAI

หมู่บ้านแม่กำปอง

หมู่บ้านแม่กำปอง สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,300 เมตร หมู่บ้านมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด ลักษณะการสร้างบ้านเรือน อยู่บริเวณริมแม่น้ำลำธาร ท่ามกลางธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีความเรียบง่าย สภาพอากาศ เย็นสบายตลอดทั้งปี และจะมีอากาศหนาวเย็นมากในช่วงฤดูหนาว อาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำเมี่ยง (ชา) อาชีพรองคือ การปลูกกาแฟ

https://www.kokotaxitourchiangmai.com https://www.facebook.com/kokotaxitourhttps://twitter.com/kokotaxitour
รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เช่ารถพร้อมคนขับเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่พร้อมคนขับ เช่ารถเชียงใหม่พร้อมคนขับ นำเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ รีวิวเชียงใหม่ แท็กซี่เชียงใหม่