KOKO TAXI TOUR CHIANGMAI

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข107 (เชียงใหม่ - ฝาง) ทางขึ้นดอยอ่างขางค่อนข้างคดเคี้ยวและชัน การขับรถไปเองจึงต้องระมัดระวังอย่างมาก ดอยอ่างขางมีอากาศเย็นสบายตลอดปี ช่วงหน้าหนาวจะเย็นจัด หากไปเที่ยวช่วงหน้าหนาวก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องอุปกรณ์กันหนาวให้ดี

สถานที่ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นพื้นที่สาธิตการเพาะปลูกพืชดอก และผลไม้เมืองหนาว

สวนบอนไซ ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานี สวนแห่งนี้มีพืชเมืองหนาวและพืชเขตอบอุ่นปลูกไว้มากมาย ซึ่งทั้งหมดได้รับการตกแต่งตัดและปลูกด้วยเทคนิคบอนไซ การเที่ยวชมสวนบอนไซผู้เข้าชมยังสามารถชมสวนสมุนไพร เวลาที่ดีที่สุดในการเข้าชมคือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

จุดชมวิวกิ่วลม สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขา ที่จุดชมวิวกิ่วลมนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ รวมถึงทะเลหมอกในช่วงหน้าหนาว

หมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิ ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ เปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว

บนดอยอ่างขางนั้น นอกจากชมวิวและชมต้นไม้ดอกไม้แล้ว ยังมีกิจกรรมให้สนุกอีกหลายอย่าง

https://www.kokotaxitourchiangmai.com https://www.facebook.com/kokotaxitourhttps://twitter.com/kokotaxitour
รถเช่าพร้อมคนขับเชียงใหม่ เช่ารถพร้อมคนขับเชียงใหม่ รถเช่าเชียงใหม่พร้อมคนขับ เช่ารถเชียงใหม่พร้อมคนขับ นำเที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ รีวิวเชียงใหม่ แท็กซี่เชียงใหม่